ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме за това каква информация обработваме за участниците в лоялната програма на „ТиБай“ ЕАД за бонус точки и предоставяне на неперсонализирана рекламна информация за продуктите на Нашите партньори  („Нашите партньори“), за да Ви предоставим яснота относно продуктите, за които може да ползвате бонус точки, като съществена част от лоялната програма („Лоялната програма“) и как използваме тази информация.

 1. Кой обработва и носи отговорност за Вашите лични данни

“ТиБай“ ЕАД („ТиБай“, „ние“, „нас“), еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 206489219, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54.

ТиБай е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни. Ние определяме целите и начина, по който Вашите лични данни се събират, използват и управляват.

Ние приемаме много сериозно поверителността и защитата на Вашите лични данни. Политиката за поверителност описва категориите лични данни, които можем да събираме за Вас и начините, по които можем да ги използваме.

 1. Каква информация събираме
 2. Информация, предоставяна от Вас

За участие в нашата Лоялна програма е необходимо да свалите мобилното приложение на Тибай (“TiBUY”) от AppStore, GooglePlay или от нашия уебсайт: [tibuy.bg].

След като свалите нашето мобилно приложение, е необходимо да попълните регистрационен формуляр. За да участвате в Лоялната програма, е необходимо да попълните всички задължителни полета, обозначени със звездичка (*). Останалите незадължителни полета може да бъдат предоставени доброволно по Ваша преценка по всяко време.

Регистрационният формуляр съдържа следните задължителни полета:

 • име;
 • мобилен номер.

Регистрационната форма съдържа следните незадължителни полета:

 •         фамилия;
 •         дата на раждане;
 •         ЕГН;
 •         имейл;
 •         пол;
 •         адрес.

Данните, които задължително трябва да попълните в задължителните полета, са минимално необходимите, за да може да Ви регистрираме за участие в Лоялната програма и да Ви създадем профил, в който ще може да виждате информация за Вашите бонус точки, както и неперсонализирана рекламна информация за продуктите на Нашите партньори, за които ще може да ползвате бонус точки. В случай, че откажете да попълните задължителните полета от регистрационната форма, то ние няма да можем да Ви регистрираме за участие в Лоялната програма и няма да можем да Ви създадем профил.

Ако решите да ни предоставите допълнителни данни, като попълните някои или всички незадължителните полета от регистрационния формуляр, ние ще ги използваме за постигане на целите на обработването, посочени в т. III по-долу.

Ние събираме информация за Вас и когато се свързвате с нас по телефон, имейл или на нашия адрес, за да съобщите за проблем или за да упражните Вашите права по т. XI. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, презиме, фамилия, ЕГН, телефонен номер, адрес, имейл. В случай, че се свържете с нас чрез нашия център за обслужване на клиенти, е възможно да записваме комуникацията си с Вас.

 1. Информация, събирана чрез автоматични средства

Ние може да събираме данни за Вашето местоположение.

Ние може да събираме и данни за Вашето покупателно поведение като:

 •         кои продукти и категории продукти разглеждате;
 •         продажна цена на продуктите;
 •         закупуване на продукти на нашите Партньори с намаления и/или други специални оферти и предложения;
 •         честота на извършване на покупките.

 

III. Защо събираме личните Ви данни

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 1.       за да Ви регистрираме в нашата Лоялна програма и да Ви създадем профил на нашето мобилно приложение;
 2.       за да Ви предоставяме неперсонализирана рекламна информация за продуктите на Нашите партньори, за които може да ползвате бонус точки;
 3.       за да Ви преодоставим персонализирана рекламна информация, оферти, отстъпки и предложения (съобразени с Вашите личностни предпочитания и интереси на база Вашето потребителско поведение) за продуктите на Нашите партньори, за които може да ползвате бонус точки;
 4.       за да Ви показваме регионална рекламна информация за продуктите на Нашите партньори
 5.       за възстановяване на забравена парола за достъп до нашето мобилно приложение;
 6.       за да се свържем с Вас, включително да Ви информираме за всички промени, свързани с нас или да отговорим на Ваше запитване или искане;
 7.       за да осигурим и подобрим качеството на нашето мобилно приложение и на нашата Лоялна програма;
 1. за да управляваме и подобряваме мобилното ни приложение, да поддържаме неговата безопасност и да гарантираме, че съдържанието се показва на вашето устройство по най-ефективния за Вас начин;
 2. за статистически и пазарни проучвания, за измерване или установяване на ефективността на рекламната информация, оферти, намаления и предложения;
 1.   за установяване на тенденции в потребителското поведение и на промени в нагласите на група клиенти;
 2.   за анализ и планиране на развитието на Лоялната програма и на мобилното приложение съобразно потребителското поведение и/или груповите предпочитания на потребителите.
 3. Правни основания, на които обработваме Вашите лични данни
 •         Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето изрично съгласие, което сте ни предоставили при регистрирането Ви в нашето мобилно приложение или на по-късен етап (Вашето съгласие ще бъде предварително поискано, ако е необходимо, преди обработването на личните Ви данни). Може да оттеглите съгласието си по всяко време от настройките на Вашия профил в нашето мобилно приложение.

Ако оттеглите съгласието си, това няма да означава, че обработването на личните Ви данни от нас преди оттегляне на съгласието Ви е било незаконосъобразно. Ако оттеглите съгласието си, участието Ви в нашата Лоялна програма се прекратява, профилът Ви се закрива, а натрупаните до този момент бонус точки се анулират без право на компенсация.

 • за целите на наши легитимни интереси в случаите, в които трябва да се свържем с Вас, когато сте ни изпратили запитване или искане, за да Ви предоставим исканата информация.
 1. Персонализирана рекламна информация и профилиране

ТиБай може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение, за да получавате във вашия клиентски профил в мобилното ни приложение възможно най-подходяща рекламна информация, намаления, оферти и специални предложения за продуктите на Нашите партньори, за които може да ползвате бонус точки, като взема предвид данните, които сте ни предоставили, Вашите предпочитания и интереси, проявени въз основа на Вашето покупателно поведение, с изричното Ви съгласие.

Алгоритъмът, който използваме при обработването на Вашите лични данни чрез автоматични средства, е следният: класификация на клиентите и профилиране съгласно критерий (клиент с най-висока стойност на покупката/неактивен клиент/честота на покупките/клиенти с предпочитание към определени продукти и категории продукти) и установяване на сходство с други наши клиенти по критерий (продажна цена, честота/стойност на покупката).

Обработването на данните не води до ограничаване или намаляване правата на клиентите като субекти на лични данни. В резултат на обработването клиентите на програмата ще получават по-подходящи оферти. Събирането на непроверени лични данни за и от клиентите не навлиза съществено в, нито лишава клиентите от личната им неприкосновеност. ТиБай иска да провежда търговска политика, основана на отчетност и анализ на реалното поведение на своите клиенти, като по този начин повиши ефективността на дейността си.

Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на получаване на персонализирани рекламна информация, намаления,  оферти, и специални предложения. В този случай ТиБай ще преустанови да Ви изпраща персонализирани (съобразени с Вашите индивидуални интереси и предпочитания) рекламна информация, намаления, оферти, и специални предложения за продукти на Нашите партньори, като това няма да се отрази на Вашето участие в нашата Лоялна програма. Може да се свържете с нас, както е посочено в т. X по-долу. Ако възразите срещу обработването на личните Ви данни за горепосочените цели, то няма да можем да ви изпращаме персонализирани рекламна информация, намаления,  оферти, и специални предложения за продукти на Нашите партньори, съобразени с Вашите интереси, личностни предпочитания и поведение.

ТиБай обаче ще продължи да Ви изпраща неперсонализирана рекламна информация за Нашите партньори, т.е. информация, която няма да е съобразена с Вашите индивидуални интереси и предпочитания въз основа на извършено от наша страна профилиране. Изпращането на неперсонализирана рекламна информация за продуктите на Нашите партньори е съществена и неразривна част от нашата Лоялна програма, за да може да разберете за кои продукти може да ползвате бонус точки. Ако възразите срещу получаването на неперсонализирана рекламна информация, участието Ви в нашата Лоялна програма се прекратява, като натрупаните до този момент бонус точки се анулират без право на компенсация.

 1. Кой има достъп до Вашите лични данни

Може да споделим изброени по-горе категории от Ваши лични данни с определени доставчици на услуги или трети страни, като: доставчици на ИТ услуги за целите на разработването и техническата поддръжка на информационните ни системи; доставчици на куриерски или други съобщителни услуги; регулаторни органи, правоприлагащи органи и страните по съдебен процес във връзка с правно изискване за отчетност или иск; и правоприемник или бизнес партньор на ТиБай, в случай че дружеството продава, преотстъпва или учредява сътрудничество/съвместно дружество за целия или част от своя бизнес.

Ако се налага предоставянето на личните данни в трети страни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), прехвърлянето ще се извърши само при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни – ако Европейската комисия е потвърдила съответстващо ниво на защита на личните данни в съответната трета страна; или ако са предвидени подходящи гаранции по смисъла на чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 (като стандартни клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия) и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита; или сме получили Вашето съгласие за осъществяване на такъв трансфер на данни.

Ние не споделяме Вашите лични данни с Нашите партньори.

Можем да споделяме данни с трети страни извън посоченото по-горе при условия, че сте дали изричното си съгласие или в допустимите от закона случаи.

VII. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за период от 1 година след прекратяване на участието Ви в Програмата за лоялност. Идентификационните и трансакционните ви данни ще съхраняваме за период от 5 години, за да осигурим съответствие със законови изисквания и/или с оглед на правни претенции от/срещу организатора на Програмата за лоялност.

В случай, че след изтичане на този срок решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

VIII. Как защитаваме Вашите данни

За осигуряване на адекватна защита на Вашите данни, ние прилагаме организационни и технически мерки съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

ТиБай е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността чрез използване на техническите достижения на науката, а също така е определило и длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработване, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита на данните като криптиране, псевдонимизация и други.

 1. Връзки с други сайтове

Нашето мобилно приложение може да съдържат връзки към сайтове на трети страни. Тези сайтове на трети страни имат собствени политики за поверителност. Ако посещавате тези сайтове, Вие се подчинявате на техните политики.

 1. Как може да се свържете с нас

Може да се свържете с ТиБай, като позвъните на нашия център за обслужване на клиенти: [070011176; 070011175], а по въпроси, свързани със защитата на личните Ви данни, осъществете контакт с нашето длъжностно лице по защита на данните [Maria Geninska] на следния имейл адрес:[DPO@tbibank.bg] или на адреса ни на управление в гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54.

 1. Какви са правата Ви относно защитата на Вашите лични данни

Можете да се свържете с ТиБай по всяко време, за да поискате информация относно правото Ви на достъп до личните данни, които обработваме за Вас, за коригиране на неточни данни или за да поискате изтриването им (ако са налице предвидените в приложимото законодателство основания), или за ограничаване на обработването им в предвидените в приложимото законодателство случаи, или да оттеглите Вашето съгласие за определени видове обработване на Вашите лични данни.

Ако Вашето искане поставя ТиБай в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони или нормативни изисквания, то може да откажем да го изпълним. В тези случаи можете да поискате временно да блокираме използването на Вашата лична информация за по-нататъшна обработка (т.е. право на ограничаване на обработването). В определени случаи можете също да имате право на преносимост на данните към друг администратор на лични данни при определени обстоятелства, които включват споделянето на Вашите данни с администратора на данни в електронна форма.

Ако считате, че Вашите права относно защитата на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: имейл: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg.

XII. Промени в политиката за поверителност

Възможно е периодично да променяме настоящата Политика за поверителност, за да спазваме приложимото законодателство или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Всички изменения и допълнения на Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно на Вашия профил чрез нашето мобилно приложение, както и на нашия уебсайт: [tibuy.bg].

Приета на 01 октомври 2021 г.